Publiczna Szkoła Muzyczna w Środzie?

Publiczna Szkoła Muzyczna w Środzie?

Czy w Środzie powstanie Publiczna Szkoła Muzyczna? Radni podjęli właśnie uchwałę ws. zamiaru założenia takiej palcówki w Środzie.

Aktualnie w Środzie działa Niepubliczna Szkoła Muzyczna, którą prowadzi Środa XXI. W szkole uczy się 28 dzieci, jednak zainteresowanie ofertą jest większe. Problemem dla wielu jest kwota czesnego, które wynosi 400 zł na miesiąc.

Wstępnie w placówce zatrudnienie znalazłoby sześciu nauczycieli, a roczny koszt funkcjonowania ma zamknąć się w kwocie 468 tys. zł. Co najważniejsze szkoła miałaby otrzymać 493 763 zł subwencji, czyli zostałoby jeszcze około 25 tys. złotych, która mogłaby być przeznaczona na bieżące potrzeby szkoły, m.in. zakup instrumentów.

Jedną z proponowanych lokalizacji jest szkoła przy ul. Lipowej.